Kontakt

Oficjalny adres e-mailowy koła: ksmish.kn@uw.edu.pl.


Adres do korespondencji pocztowej: ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

17.06.2018 // ks.mish.uw.edu.pl