O projekcie

Projekt SCHOLE opiera się na współpracy zespołu osób, które w ciągu jednego roku akademickiego zajmują się jednym określonym tematem, czego owocem ma być każdorazowo książka - praca zbiorowa, wydana w serii SCHOLE.

Tryb pracy jest następujący: uczestnicy projektu spotykają się na dwudniowym sympozjum, na które przyjeżdżają z przygotowanymi tekstami/referatami i na którym wszyscy pracją wspólnie nad tym, żeby w efekcie mogła powstać spójna treściowo i dobra merytorycznie książka (autorzy poznają nawzajem swoje teksty i dostosowują je do "idei przewodniej"). Po trzech tygodniach wszyscy nadsyłają artykuły, które następnie są recenzowane przez pracowników Wydziału Historycznego UW, po dwóch tygodniach są odsyłane w celu wprowadzenia poprawek i po dziesięciu dniach wracają w wersji ostatecznej. Książka jest składana i idzie do druku, wydana zostaje pod koniec roku akademickiego.

17.06.2018 // ks.mish.uw.edu.pl