Tom I

SCHOLE

TOM I

Prace Koła Starożytniczego przy MISH UW: Przemiany mentalności w kulturach starożytnych. Wybrane referaty z I Studenckiej Konferencji Starożytniczej, Warszawa 5-7 maja 2005.

Spis artykułów:

MAŁGORZATA ANNA KOT, Semiotyka grobu a pochówki neandertalskie

EWA JÓZEFOWICZ, Zmiany w koncepcji boskości króla w starożytnym Egipcie

ANNA MITZNER, Hezjod i mit pięciu pokoleń w świetle współczesnych interpretacji

MARIA NOWAK, Wizja kobiet w Dziejach - uniwersalny obraz czy sposób, by podzielić ludzi na Greków i barbarzyńców?

MICHAŁ JARACZEWSKI, Epi techne czy epi paideia: Hipokrates na rozstaju dróg sofistycznej i platońskiej edukacji (Prot. 312ab). Próba obrony pierwszego pokolenia sofistów przed zarzutem niestosownego pobierania pieniędzy za naukę

ADRIANA WARMBIER, Ruch sofistyczny jako źródło odniesienia hermeneutyki Nietzscheańskiej

ŁUKASZ TOCZKO, Philosophia de caelo devocata - sokratejski zwrot ku logoi

MAGDALENA JARCZYK, Dusza na straży czy dusza pod strażą? Próba wyjaśnienia dwuznaczności w Cyceronowym Śnie Scypiona

ŁUKASZ SZYPKOWSKI, Dlaczego starożytni Grecy i Rzymianie wierzyli w astrologię?

ŁUKASZ TOBOŁA, Będę, Którym Będę - historia Izraela wydarzaniem się Boga

PRZEMYSŁAW PIWOWARCZYK, Żydowska mentalność w mistyce hechalot a idee gnostyckie. Hebrajska Księga Henocha a Poimandres. Studium porównawcze

KS. STANISŁAW ADAMIAK, Między odrzuceniem a asymilacją. Polemika wewnątrzbiblijna na temat traktowania cudzoziemców

DAMIAN JASIŃSKI, Acedia - grzeszna gnuśność

17.06.2018 // ks.mish.uw.edu.pl