Schole 2005/2006

Herezje w późnym antyku - teologia, filozofia, historia

Pomysłodawcą tego projektu jest Koło Teologii Systematycznej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego celem jest przyjrzenie się procesowi kształtowania doktryny chrześcijańskiej w pierwszych ośmiu wiekach n.e. W dniach 31 marca - 1 kwietnia 2006, na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu, odbyło się sympozjum w ramach tego projektu, podczas którego wygłoszono dziewięć referatów (zobacz - lista »). W dyskusji wzięli udział również studenci i pracownicy naukowi poznańskiego uniwersytetu, m.in. ks. prof. Bogdan Częsz, prof. Kazimierz Ilski oraz ks. prof. Tomasz Węcławski.

Odczyty zaprezentowane na sympozjum po nadesłaniu ich w formie artykułu zostaną oddane do oceny recenzentom - naukowym opiekunom projektu. Ich wybór ukaże się w druku jako kolejny tom z serii wydawniczej Scholé.

17.06.2018 // ks.mish.uw.edu.pl