Zarząd

Opiekunem naukowym Koła Starożytniczego jest dr Robert Wiśniewski z Zakładu Historii Starożytnej IH UW.


Skład Zarządu

Przewodnicząca Zarządu: Sabina Banasiak
, IV rok MISH, e-mail: sabina.barbara.b@gmail.com

Skarbnik: Marta Szada, IV MISH, e-mail: mszada@gmail.com

Członek Zarządu: Adam Ciołek, III rok MISH, e-mail: poquelinmeister@gmail.com

Członek Zarządu:
Karolina Frank, IV IH, e-mail: karolina.frank@gmail.com

Członek Zarządu:
Joanna Kłos, V rok MISH, e-mail: j.k.l.o.s@wp.pl
Kadencje zarządów:

18 grudnia 2004 - 18 grudnia 2006
Adam Izdebski, przewodniczący,
Elżbieta Sroczyńska, wiceprzewodnicząca
Maria Nowak, wiceprzewodnicząca ds. finansowych, skarbnik
Małgorzata Kot, wiceprzewodnicząca ds. konfernecji
Adam Gendźwiłł, wiceprzewodniczący ds. redakcyjnych
Anna Mitzner, wiceprzewodnicząca ds. działalności bieżącej (od 1 października 2005)

18 grudnia 2006 - 2 czerwca 2007
Adam Izdebski, przewodniczący
Rafał Matuszewski, wiceprzewodniczący
Maria Nowak
Adam Gendźwiłł

2 czerwca 2007 - 16 czerwca 2008
Rafał Matuszewski, przewodniczący
Marta Wójtowicz, wiceprzewodnicząca
Maria Wójtowicz, członek Zarządu
Maria Nowak, członek Zarządu
Przemysław Gumiela, członek Zarządu

16 czerwca 2008 - 14 października 2009
Marta Wójtowicz, przewodnicząca
Joanna Kłos, członek Zarządu
Jakub Sypiański, członek Zarządu
Przemysław Gumiela, członek Zarządu
Rafał Matuszewski, członek Zarządu (urlop naukowy; styp. na Universität Konstanz)

14 października 2009 - 30 września  2010
Przemysław Gumiela, przewodniczący
Joanna Kłos, wiceprzewodnicząca, skarbnik
Sabina Banasiak
Rafał Matuszewski
Marta Szada

1 października 2010 - 19 października 2011
Sabina Banasiak, przewodnicząca
Marta Szada, skarbnik
Adam Ciołek
Przemysław Gumiela
Joanna Kłos

17.06.2018 // ks.mish.uw.edu.pl