II SKS

II Studencka Konferencja Starożytnicza będzie miała miejsce w maju 2006 w Toruniu, rolę gospodarza i głównego organizatora pełni tym razem
Koło Naukowe Antycznej Filozofii z UMK.

Tematem II SKS będą: Formy organizacji życia społecznego w starożytności.

Ważne terminy:

styczeń 2006: rozesłanie zaproszeń i plakatów do placówek dydaktyczno-naukowych oraz studenckich kół naukowych zajmujących się antykiem;

25 marca 2006: ostateczny termin zgłaszania referatów i nadsyłania abstraktów oraz zgłaszania zarejestrowanego, odpłatnego uczestnictwa;

3 kwietnia 2006: rozesłanie zaproszeń do wszystkich zarejestrowanych uczestników, w szczególności do referentów - autorów wybranych abstraktów;

6 maja 2006: przygotowanie materiałów przedkonferencyjnych, czyli przede wszystkim folderu zawierającego szczegółowy program i harmonogram sesji, abstrakty wystąpień, informacje organizacyjne i inne;

11-13 maja 2006: KONFERENCJA;

27 maja 2006: ostateczny termin nadsyłania artykułów do wydawanego zbioru materiałów pokonferencyjnych.

Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie KNAF-u.

17.06.2018 // ks.mish.uw.edu.pl