Tom II

Schole

Formy organizacji życia społecznegow starożytności

Spis artykułów:

ŁUKASZ TOBOŁA, Społeczność jako miejsce teofanii (Rdz 1,26)

MAGDALENA JARCZYK, Książę złodziei wychowawcą młodzieży. Hermes w IV hymnie homeryckim

MARIA NOWAK, Pozycja prawna i obyczajowa heter w Atenach epoki klasycznej

BOGNA SIWIŃSKA, Płaszcz filozofa. Znaczenie wizerunku cynika

AGATA PALUCH, O społecznym tle mistycznych prądów starożytnego judaizmu na podstawie Pieśni Ofiary Szabatowej i Hechalot Rabbati

PRZEMYSŁAW PIWOWARCZYK, Charakterystyka i konsekwencje antynomizmu zachowań proroków w gminie wczesnochrześcijańskiej w świetle Didache

ADAM IZDEBSKI, Troska biskupów i mnichów o zagrożone społeczności Italii w latach 450-550

Informacja o II Studenckiej Konferencji Starożytniczej

17.06.2018 // ks.mish.uw.edu.pl