Tom III

Schole

Religie w świecie antycznym

Spis artykułów:

Wstęp

MARTA WÓJTOWICZ, Jestem królem i pasterzem Czarnogłowych, jestem bohaterem, bogiem dla wszystkich krajów. Boskość władcy w starożytnej Mezopotamii

ZOFIA ZIELIŃSKA, Walka ze zwyczajem składania ofiar z ludzi w Biblii hebrajskiej

AGATA PALUCH, Rytuał w starożytnej mistyce żydowskiej

PRZEMYSŁAW PIWOWARCZYK, Dionizyjska interpretacja Boga żydowskiego i jej źródła

MICHAŁ KOCIKOWSKI, Zbawcza wartość krwi Chrystusa według autora Listu do Hebrajczyków

ŁUKASZ TOBOŁA, Horyzont Credo: JHWH a początki teologii chrześcijańskiej

PRZEMYSŁAW PIWOWARCZYK, Charakterystyka i uzasadnienie amoralizmu u karpokracjan

ANNA ZAWALSKA, Czy gwiazdy mogą być zbawione?

AGNIESZKA BARAŃSKA, Teologia na ulicach – rozruchy miejskie w Konstantynopolu jako element dysputy teologicznej

DAMIAN JASIŃSKI, Szaleni święci w późnoantycznym chrześcijaństwie

PAWEŁ WRÓBLEWSKI, Demityzacja dyskursu filozoficznego w Περὶ ϑεῶν Stratona z Lampsakos

Informacja o III Studenckiej Konferencji Starożytniczej

17.06.2018 // ks.mish.uw.edu.pl