Rzym 2008

Urbs i Suburbium – demograficzna i przestrzenna ekspansja miasta.

Tematem projektu był fenomen niesłychanie rozległych, bliższych i dalszych przedmieść Rzymu, stwarzających warunki do przedsięwzięć urbanistycznych i architektonicznych, o jakie coraz trudniej było w miejskim centrum.
Zajmowaliśmy  się trzema kategoriami obiektów - sanktuariami, nekropolami oraz rezydencjami władców i ludzi prywatnych, w Mieście i na przedmieściach dla ustalenia, czy i ewentualnie w jaki sposób upływ czasu i odległość od Miasta wpływały na planowanie przestrzeni.  Zwykle Suburbium pozostaje poza głównym obszarem zainteresowania prac nad topografią Rzymu, ze względu na trudności w dostępie do najważniejszych stanowisk oraz samodzielnej interpretacji rozproszonego materiału.  Pierwszy etap projektu polegał na przygotowaniu przez uczestników wyprawy opracowania najważniejszych problemów związanych z obszarem Suburbium: na podstawie map tekstów źródłowych i opracowań w literaturze przedmiotu. Wyniki indywidualnych prac członków Koła zostały przedstawione w formie referatów podczas wyprawy.

Program wyprawy 20.09 - 30.09.2008 r.

Zobacz też w galerii.

17.06.2018 // ks.mish.uw.edu.pl