2008/2009

Marta Wójtowicz (MISH) O sumeryjskiej i akadyjskiej podróży do świata podziemnego. (14 XI 2008)

Marzena Wojtczak (prawo / historia) O poganach, ofiarach i świątyniach. Prawo a praktyka w IV w. (29 XI 2008)

Karolina Sekita (filologia polska, filologia klasyczna) Złote tabliczki orfickie – ich funkcja i znaczenie. (13 XII 2008)

Rafał Matuszewski (MISH) Pros Simona apologia (Lys.3) i ateńska paiderastia w IV wieku p.n.e.. (9 I 2009)

Mariusz Finkielsztein (historia/socjologia) Ideał chrześcijanina i wspólnoty chrześcijańskiej w myśli Klemensa Aleksandryjskiego (22 IV 2009)

17.06.2018 // ks.mish.uw.edu.pl