Rzym 2010

Projekt „[…] altae primordia Romae…” koncentruje się na protohistorii i wczesnej historii rzymskiej (od założenia miasta do poł. V w. p.n.e.) oraz omawia szereg zagadnień związanych z dziejami i cywilizacją Italii wczesnej epoki żelaza, ze szczególnym uwzględnieniem Latium. Uczestnicy wyjazdu studyjnego zapoznali się z hipotetycznymi rekonstrukcjami narodzin Rzymu, dokonali przeglądu problemów dziejów Rzymu królewskiego i republikańskiego (do 451/449 p.n.e.), rozważyli pojęcie i model miasta latyńskiego, dokonali analizy stosunków Rzymian z innymi Latynami oraz z sąsiednimi ludami (gł. Etruskami), zbadali interpenetrację cywilizacji na terenie Italii. Badacz tych zagadnień znajduje się w sytuacji stosunkowo komfortowej – historyczna kolebka Rzymu jest wszak parkiem archeologicznym, skrywającym pod pozostałościami konstrukcji późniejszych warstwy prehistoryczne i archaiczne. Wykopaliska, prowadzone na wielką skalę, rozsiane są także na całym terenie Latium.

Projekt wpisuje się w cykl badań prowadzonych w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu topografii i urbanistyki rzymskiej – rozwijanej przez jego uczestników indywidualnie oraz w ramach seminarium magisterskiego Walka stanów w Rzymie. Tworzenie przekazu annalistycznego prof. dr. hab. Adama Ziółkowskiego. Wyprawa badawcza stanowi ponadto kontynuację badań rozpoczętych przez członków Koła Starożytniczego podczas projektów: 1) Roma Christiana (Rzym, 2006) i 2) Urbs i Suburbium – demograficzna i przestrzenna ekspansja Miasta (Rzym, 2008).

17.06.2018 // ks.mish.uw.edu.pl