zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

I SKS

Program konferencji || Panel Naukowy mezalians? || Sprawy organizacyjne


Gospodarzem I SKS było Koło Starożytnicze przy Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyło w niej około 70 studentów z dziesięciu polskich uniwersytetów, wygłoszono niemal czterdzieści referatów w jedenastu sesjach tematycznych. Niektóre z nich spotkały się z życzliwym zainteresowaniem pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. Wielką pomocą służyli opiekunowie naukowi konferencji, prof. Włodzimierz Lengauer i dr Robert Wiśniewski. Swoją obecność zaznaczyli również prof. Ewa Wipszycka-Bravo i prof. Adam Ziółkowski.
Zgodnie z założeniami mieliśmy okazję zapoznać się z różnymi aspektami starożytności poruszając się wciąż w zakresie zaproponowanego tematu. Zastanawialiśmy się nad tym, jak zdefiniować mentalność, jak można ją badać w odniesieniu do jednostek i społeczności, a także nad zmianami, jakie w tym zakresie zachodziły w różnych starożytnych kulturach. Nie od rzeczy będzie tutaj wspomnieć, że zakres geograficzny naszych rozważań rozciągał się od prekolumbijskiej Ameryki przez basen Morza śródziemnego aż do Indii, centralnej Azji i Chin, a ramy chronologiczne obejmowały dzieje od prehistorii po późny antyk i wczesne średniowiecze.
Zapoznaliśmy się też z metodologią badań różnych gałęzi humanistyki. By nie epatować mówieniem o rozmaicie pojmowanej interdyscyplinarności, niech wystarczy, że wymienimy kierunki studiów, których studenci aktywnie udzielali się podczas konferencji: historia, filologia klasyczna, filozofia, teologia, archeologia, filologie orientalne i nowożytne, historia sztuki, muzykologia, socjologia, prawo, a nawet psychologia.
W ramach konferencji odbył się także panel dyskusyjny "Naukowy mezalians? Wyzwania i problemy psychologii historycznej" z udziałem prof. Jacka Banaszkiewicza, prof. Jerzego Bobryka i prof. Macieja Dymkowskiego.
Najważniejszym wydarzeniem artystycznym ubiegłorocznej konferencji był koncert w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina - "Ślady Antyku. Świat starożytny w muzyce Vivaldiego, Szymanowskiego, Lutosławskiego i innych".
W październiku 2005 roku ukazała się nakładem Wydawnictwa Poznańskiego publikacja pokonferencyjna, która zawiera najlepsze (w ocenie recenzentów - pracowników Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historycznego UW) artykuły nadesłane przez referentów I SKS. Jednocześnie jest to pierwsza publikacja z serii Schole.
Damian Jasiński
drukuj PDF