zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Panel Naukowy mezalians?

Program konferencji || Panel Naukowy mezalians?|| Sprawy organizacyjne


Piątek 6 maja, godzina 18:30, Pałac Kazimierzowski - Sala Senatu (I piętro)
Naukowy mezalians?
Wyzwania i problemy psychologii historycznej

Udział wzięli: prof. Jacek Banaszkiewicz, prof. Jerzy Bobryk i prof. Maciej Dymkowski.

Pytania dla uczestników panelu:

1.Czy źródła historyczne są rzetelne w opisie zachowania ludzi w przeszłości? Subiektywizm źródeł a obiektywizm badań współczesnych.

2.Czy historyk może, na podstawie współczesnych teorii psychologicznych, rekonstruować fakty, które nie są poświadczane bezpośrednio przez źródła historyczne? Motywy zachowania: zmienność a stałość.

3.Czy teorie psychologiczne są przydatne w wyjaśnianiu wydarzeń i zjawisk historycznych? Czy mają taką samą wartość jak teorie socjologii bądź antropologii kulturowej, a może sprawdzają się w innych obszarach badań - jakich?

4.Czy źródła historyczne i rekonstrukcje historyków mogą służyć za podstawę do budowania teorii psychologicznych? Czy wnioskowanie z materiału historycznego można uznać za badanie w procedurze ex post facto? Historia jako nauka nieempiryczna wobec procedury empirycznej w psychologii.

5.Czy badanie mentalności i psychologiczne badanie zachowania ludzi dawnych epok to dwa odrębne problemy badawcze?

6.Czy psychologia jest równie przydatna historykowi, co historia psychologowi? Jakie umiejętności i jaką wiedzę powinien posiadać każdy z nich? Kiedy historyk powinien sięgnąć po naukową wiedzę psychologiczną?
drukuj PDF