zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Sprawy organizacyjne

Program konferencji || Panel Naukowy mezalians? || Sprawy organizacyjne


Opieka merytoryczna nad konferencją:

prof. Włodzimierz Lengauer, kierownik Zakładu Historii Starożytnej IH UW

Komitet Organizacyjny:

Małgorzata Anna Kot, Instytut Archeologii UW, AAL - przewodnicząca
Adam Gendźwiłł, MISH UW
Adam Izdebski, MISH UW
Damian Jasiński, MISH UMK
Maria Nowak, MISH UW
Bogna Siwińska, MISH UW
Elżbieta Sroczyńska, MISH UW
Marta Wryk, MISH UW, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie


Terminarz:

5-7 maja 2005-
konferencja
21 maja 2005 -
ostateczny termin nadsyłania artykułów do wydawanego zbioru materiałów pokonferencyjnych


Rejestracja uczestników, uiszczanie opłat i wręczanie materiałów konferencyjnych:

- hol Instytutu Filologii Klasycznej
(Krakowskie Przedmieście 1) - środa 4 maja w godzinach 18.00 - 20.00
- Pałac Kazimierzowski
(Krakowskie Przedmieście 26/28), hol wejściowy - czwartek 5 maja w godzinach 8.00 - 9.00
- ewentualnie można się również zgłaszać do prowadzących sesje w trakcie przerw

Opłata konferencyjna:

- obowiązkowa:
20 zł - opłata obejmuje: materiały konferencyjne i pomoc w sfinansowaniu konferencji

- dla zainteresowanych artykułami pokonferencyjnymi:
10 zł - opłata obejmuje: jeden egzemplarz i koszt przesyłki

Wszystkie opłaty uiszcza się na miejscu w dniu rozpoczęcia konferencji


Niestety, nie jesteśmy w stanie zrefundować noclegu, ale z chęcią pomożemy w jego znalezieniu.
W tym celu należy skontaktować się z Bogną Siwińską: bodzia8@op.pl


Pozostałe kontakty:

w/s panelu - Adam Izdebski: dlaadama@yahoo.fr
w/s merytorycznych i organizacyjnych - Ela Sroczyńska: kypris@kypris.webd.pl

Kontakt telefoniczny:
(22) 654 82 06 (wieczorem)
W razie problemów prosimy dzwonić do Gosi Kot - 0 - 509 414 752
albo Eli Sroczyńskiej 0 - 601 882 772

drukuj PDF