zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Rzym 2006

Roma Christiana

CELE PROJEKTU:

  • Zapoznanie się z topografią Rzymu dzisiejszego i starożytnego.
  • Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania we współczesnym krajobrazie miejskim elementów topografii i architektury miasta starożytnego, z wykorzystaniem źródeł pisanych i archeologicznych.
  • Dokładne poznanie przez studentów topografii i archeologii Rzymu późnoantycznego, a także przemianami, jakie zachodziły w mieście w związku z charakterystycznymi budowami późnoantycznymi (fortyfikacje i kościoły). Wiąże się to z samodzielnym opracowywaniem przez studentów pod kierunkiem opiekunów chronologii i lokalizacji tychże kościołów i innych jednostek terenowych związanych ze chrześcijaństwem późnoantycznym.
  • Ćwiczenie umiejętności łączenia źródeł archeologicznych z pisanymi oraz wykorzystywania obserwacji współczesnego wyglądu miejsc do rekonstrukcji zdarzeń i krajobrazów starożytnych (umiejętność praktycznie nie uczona w trakcie kursu historii starożytnej z powodu ograniczeń technicznych i materiałowych).
drukuj PDF