zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Stoicka etyka w historycznym i społecznym kontekście epok


Wprowadzenie do spotkania 24 X 2006


Prelegent: Jarosław Ziółkowski


Autor referatu wychodzi z założenia, że znajomość kontekstu historycznego i społecznego ułatwia zrozumienie starożytnych systemów etycznych. Omawiając etykę stoicką zwraca uwagę na sposób, w jaki odpowiadała ona na całkowicie nowe zapotrzebowania człowieka swojej epoki. Wyprawa Aleksandra nie tylko obróciła w gruzy imperium perskie, ale także przyczyniła się do zmierzchu tak dla Hellenów charakterystycznego sposobu organizacji życia społecznego - polis. Wiązało się to ze zmianą mentalności Hellena - agora przestała być dla niego centrum świata, utracił poczucie współodpowiedzialności za losy własnego miasta. Jednocześnia stracił poczucie oparcia we wspólnocie, co spowodowało, że dawna etyka przestała mu wystarczać. Platon i Arystoteles podporządkowali szczęście jednostki szczęściu całego polis. Po Aleksandrze człowiek chciał wiedzieć w jaki sposób może je znaleźć samodzielnie - stoicka etyka jest próbą rozwiązania tego problemu.


drukuj PDF