zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Ikonografia świętego Piotra we wczesnochrześcijańskiej rzeźbie sarkofagowej

Wprowadzenie do spotkania 16 XII 2006

Prelegent: Maria Wójtowicz

Wyłaniający sie z programów ikonograficznych wczesnochrześcijańskiej rzeźby sarkofagowej powstającej w środowisku rzymskim od końca III do połowy V wieku obraz świętego Piotra pozwala widzieć go jako najważniejszego patrona rzymskiej wspólnoty. Patrona, z którym jego podopieczni serdecznie i mocno związali się, ponieważ czuli, że w pewnym sensie jest on do nich podobny, w historii jego życia odnajdowali fragmenty własnych historii. Sceny z cyklu Piotrowego ochrzeczeni Rzymianie kazali rzeźbićsobie na sarkofagach, aby towarzyszyły ich ciałom oczekującym na zmartwychwstanie, przywoływali świętego przy końcu swojego ziemskiego życia, w najważniejszym momencie życia swojej duszy. Ikonografia świętego pozwala nam zatem wniknąć po pierwsze w to, kim był Piotr dla nich, a po drugie, kim byli oni sami.

Referat ma na celu opisanie ikonografii świetego Piotra we wczesnochrześcijańskiej rzeźbie sarkofagowej; wyodrębinienie, rozpoznanie i opisanie poszczególnych scen, których bohaterem jest apostoł. Pomocą będą służyć teksty antycznych komentarzy do Pisma Świętego oraz opowieści apokryficzne.
drukuj PDF