zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Olympias pseudetai. Z rozważań nad propagandą polityczną Olimpias

Wprowadzenie do spotkania 17 III 2007

Prelegent: Artur Sypuła

Celem referatu jest przedstawienie jednego z najistotniejszych, choć słabo opracowanych, problemów ideologii władzy w okresie wczesnego hellenizmu. Ten niezadowalający stan dotychzasowych badań (których wyniki zostaną pokrótce omówione) wynika głównie z kontrowersyjnego stanowiska ideologicznego większości piszących na temat postaci matki Aleksandra autorów; niekiedy prowadziło to nawet do pewnego relatywizmu moralnego.
W moim wystąpieniu będę starał się, co najważniejsze, ukazać propagandę Olimpias w kontekście jej przekonań religijnych. Te ostatnie, jak wynika z trudnych do intepretacji i pełnych niedomówień informacji źrodłowych, odgrywały niebagatelną rolę w kształtowaniu treści jej ideologii władzy i sposobu, w jaki modyfikowała ona macedońską lojalność dynastyczną. Pragnę także zaprezentować wzajemną zależność pomiędzy funkcjami Olimpias w systemie władzy Macedonii i państwa Molossów w poszczególnych okresach jej zycia a formą propagandy politycznej władczyni. Ponadto, ze wzgledu na niemal zupełny brak źródeł, współczesnych omawianym wydarzeniom, w referacie muszą również zostać poruszone istotne dla zrozumienia tej problematyki zagadnienia źródłoznawcze. Wśród nich najważnieszy wydaje się ekskurs dotyczący ewentualnej recepcji pewnych elemntów propagandy politycznej Olimpias w ideologii władzy Ptolemajosa I.
drukuj PDF