zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Didomi ten politeian. Constitutio Antoniniana w świetle historiografii antycznej i badań współczesnych

Wprowadzenie do spotkania 10 X 2007

Prelegent: Przemysław Gumiela

Constitutio Antoniniana, jej treść, datowanie, motywy jej wydania, jak i jej reperkusje to – ze względu na ubóstwo źródeł – temat wciąż nie do końca zbadany, sporny i wywołujący polemiki wśród romanistów i historyków starożytności, jak również wzbudzający szersze zainteresowanie. „Jej waga – pisze autor klasycznego Later Roman Empire, Adrian Jones – była zarówno niezasadnie wyolbrzymiana, jak i niezasadnie marginalizowana".

Autor referatu stawia sobie za cel nie tylko historyczno-prawną analizę treści C.A., ale również - a może przede wszystkim - umiejscowienie tego aktu w szerszym kontekście historycznym, w powiązaniu z uniwersalistycznymi - jak się wydaje - planami cesarza Karakalli oraz jako uwieńczenie procesu romanizacji Imperium, o którym św. Augustyn napisał:

...czyżby wtedy nie był równy los Rzymian z innymi ludami? [...] gdyby od razu tak postąpiono, jak później wspaniałomyślnie i po ludzku uczyniono, nadając wszystkim należącym do państwa rzymskiego prawa sprzymierzeń ców i obywatelstwo rzymskie i w ten sposób co przedtem do niewielu należało, stało się udziałem wszystkich.
drukuj PDF