zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Projekt "Respublica Scholasticorum"

Projekt „Respublica Scholasticorum” jest projektem o zasięgu międzynarodowym, skierowanym do studentów, kół naukowych, czasopism i organizacji studenckich zainteresowanych rozwojem badań nad starożytnością.

Projekt zakłada utworzenie internetowego serwisu i bazy kontaktowej, które umożliwią nawiązanie współpracy międzynarodowej, wspólne przygotowanie i przeprowadzenie projektów badawczych, a także rozwój studenckiego ruchu naukowego w Polsce i na świecie.

W ramach projektu zostanie wykonany system internetowy, gdzie znajdą się odpowiednie moduły – bazy danych, formularze, system newsletter, lista mailingowa – które umożliwią zebranie w jednym miejscu w sieci danych kontaktowych do wszystkich zainteresowanych współpracą naukową z uwzględnieniem ich zainteresowań badawczych.

Strona projektu: www.scholasticorum.orgPatronat: Zakład Historii Starożytnej IH UW
Projekt sfinansowano ze środków Zarządu Samorządu Studentów UW
drukuj PDF