zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Podbój arabski jako końcowa faza "upadku Cesarstwa Rzymskiego"

Wprowadzenie do spotkania 15 III 2008

Prelegent: Adam Izdebski

Wystąpienie będzie miało dwa cele. Po pierwsze, przedstawiony zostanie arabski podbój Syrii, Palestyny i Egiptu oraz związane z nim zjawiska społeczne. Po drugie, proces zdobywania przez Arabów najbogatszych ziem wschodniego Cesarstwa porównany będzie z tym, co wydarzyło się dwa stulecia wcześniej na Zachodzie. Rzecz jasna, ostateczne konsekwencje lat 600-650 na Wschodzie były niezaprzeczalnie różne od konsekwencji lat 400-455 na Zachodzie - niemniej niewątpliwie w obu częściach Imperium nastąpiła "wielka polityczna katastrofa". Co więcej, same zjawiska społeczne, wojskowe i polityczne składające się na oba burzliwe okresy były w rzeczywistości bardzo podobne. Dlatego też porównanie dróg rozpadu obu części Imperium Rzymskiego może bardzo pomóc w wyjaśnieniu błyskotliwego sukcesu Arabów. Szczegółowej analizie poddane będą zatem aspekty wojskowe podboju, postawy lokalnych społeczności oraz ewentualne symboliczne ustępstwa zdobywców w stosunku do miejscowej ludności.Zalecana lista lektur:
  • Armenian History attributed to Sebeos, red. i kom. James Howard-Johnston - szczególnie polecam przejrzenie komentarza, świetnie wprowadza w ostatnie badania dotyczące podbojów.
  • The seventh century in the West-Syrian chronicles, tł. Andrew Palmer - bardzo ciekawe źródła syryjskie opisujące podbój.
Obie powyższe książki są dostępne na miejscu w Czytelni IFIS w ramach Księgozbioru Collegium Invisibile.

  • The new Cambridge medieval history. Vol. 1, c.500-c.700 / ed. by Paul Fouracre - dostępne w IH i w księgozbiorze CI.
  • rozdział P. M. Sijpertijn o podboju Egiptu [w :] "Egypt in the Byzantine World", red. R. Bagnall, Cambridge 2007.
drukuj PDF