zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

O sumeryjskiej i akadyjskiej podróży do świata podziemnego

„Kimże ty jesteś?”
„Jam Inanną z miejsca gdzie wschodzi słońce”.
„Jeśli ty jesteś Inanną z miejsca gdzie wschodzi słońce,
po cóż przybyłaś do krainy bez powrotu?
po cóż twe serce przywiodło cię na drogę, z której żaden przechodzień nie może zawrócić?”

(Zejście Inanny do świata podziemnego, Warszawa 2000)

Napięcie między sumeryjskim i akadyjskim było podstawowym doświadczeniem kształtującym kulturę Mezopotamii. Zetknięcie się dwóch grup etnicznych, systemów społecznych określiło bieg jej wczesnej historii.

Proponuję dyskusję na ten temat i wspólne spojrzenie na dwa wybitne przykłady literatury mezopotamskiej: „Zejście Inany do świata podziemnego” i jego akadyjskie odbicie - „Zejście Isztar do świata podziemnego”. Przekład obejmuje bowiem nie tylko słowa i środki artystycznego wyrazu, ale też koncepcje społeczne, wyobrażenie o świecie.

Źródła:

- Zejście Inany do świata podziemnego tłum. K. Szarzyńska, w: Mity sumeryjskie Warszawa 2000.

- Zejście Isztar do świata podziemnego tłum. O. Drewnowska-Rymarz, Mity akadyjskie Warszawa 2000.

- Transliteracja tekstu sumeryjskiego i angielskie tłumaczenie: Electronic Text Corpus of Sumerian Literature

- Autografia tekstu akadyjskiego

Dodatkowo

- Inanna-Ishtar as Paradox and a Coincidence of Opposites R. Harris, w: History of Religions, t. 30, Nr 3, ss. 261-278 (dostępny w JSTOR).

drukuj PDF