zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Złote tabliczki orfickie – ich funkcja i znaczenie

Gēs paĩs eimi kaì Ouranoũ asteróentos
Złote tabliczki orfickie – ich funkcja i znaczenie


Referentka: Karolina Sekita (filologia klasyczna, magister polonistyki)

Złote tabliczki orfickie znajdowane w grobach na terenach Wielkiej Grecji, Rzymu, Tesalii, Macedonii, Lesbos, Achai i Krety miały być wskazówką dla zmarłych dotyczącą pośmiertnej podróży przez Królestwo Hadesa i Persefony. Problematyka tych tekstów stanowi z całą pewnością jedno z najciekawszych zagadnień kultury i religii greckiej. Wpisują się one bowiem w trwającą już bez mała 4000 lat refleksję nad sensem życia. Są jednak interesujące nie tylko ze względu na swój magiczny, niejednokrotnie tajemniczy i mroczny, charakter, lecz także dlatego, że brały czynny udział w kształtowaniu myśli religijnej starożytnych Greków.
drukuj PDF