zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

V SKS

V Studencka Konferencja Starożytnicza
Święto – zabawa – uroczystość w świecie starożytnym
Poznań, 7-9 V 2009

Zachęcamy do udziału studentów i doktorantów zainteresowanych starożytnością – antyczną historią, filozofią, sztuką i wszelkiego rodzaju nawiązaniami do antyku w epokach późniejszych.Proponujemy dyskusję nad następującymi obszarami tematycznymi:

* zabawa w życiu jednostki i wspólnot świata starożytnego
* ludus jako źródło kultury
* świętowanie wyrazem życia religijnego społeczeństw starożytnych
* funkcjonowanie uroczystości religijnych, państwowych, wspólnotowych, rodzinnych
* przedmioty i czynności święte
* etiologia świąt
* święto w wymiarze publicznym i państwowym
* zabawa i święto w przedstawieniach artystycznych
* starożytne ludus i święto w perspektywie różnych dyscyplin badawczych współczesnej humanistyki

Szczegóły na www.sks5.mish.uw.edu.pl