zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

AktualnościNowy Zarząd wybrany

Podajemy do wiadomości, że 19 maja Walne Zgromadzenie Koła Starożytniczego wybrało nowy Zarząd w składzie:

Sabina Banasiak (Przewodnicząca Zarządu),
Adam Ciołek,
Przemysław Gumiela,
Joanna Kłos
Marta Szada

Kadencja nowego Zarządu rozpocznie się 1 października, z początkiem roku akademickiego 2010/2011.

Zarząd KS

20.05.2010

[ inne aktualności ]