zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Tom V

SCHOLE

 TOM V

"Człowiek starożytny we wspólnocie"
Wybrane referaty z IV Studenckiej Konferencji Starożytniczej, Wrocław 2008.


Spis zawartości:

Maciej Daszuta, "Kiedy milknie oręż...- małżeństwo po spartańsku"

Paweł Nowakowski, "Arystofanes - komediopisarz w polis"

Alicja Łozowska, "Szpiedzy w starożytnych Indiach"

Filip Taranienko, "Pięćdziesiątnica i Babel, czyli biblijna jedność Nieba i Ziemi"

Agnieszka Krupińska, "Rozwój Konstantynopola i jego rola w czasach Konstantyna Wielkiego"

Anna Mitzner, "O ustroju politycznym mnichów. Użycie rzeczownika politeia i czasownika politeuomai w dziełach Atanazego i Teodoreta z Cyru"

Piotr Chmiel, "Metodologia wykładu prawniczego - prolegomena do świadomości prawnej mieszkańców Italii drugiej połowy V wieku na podstawie Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti"

Informacje o konferencji