zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

VIII SKS

Tematem VIII Studenckiej Konferencji Starożytniczej, która odbędzie się w dniach 11-13 maja 2012 r. na Uniwersytecie Łodzkim, będzie „Φθορα – śmierć i zniszczenie”. Po raz kolejny Koło Starożytnicze jest jednym z organizatorów.  Jej zakres tematyczny obejmuje tak różne dziedziny jak:
- postrzeganie śmierci w literaturze, sztuce i religii starożytnej
- śmierć w micie
- zniszczenia wojenne starożytności
- kryzys instytucji, prawa i państwa w starożytności
- upadek imperiów starożytnych
- kryzys w sztuce, degradacja formy
- kryzys w religiach starożytnych
- degradacja form społecznych
- degradacja norm moralnych i obyczajowych
- kryzys w filozofii starożytnej
- degradacja nauki w starożytności
- samobójstwa w starożytności
- choroba w starożytności
- zabójstwa, słynne procesy w starożytności
- zwyrodnienie psychiczne postaci starożytnych
- tortury
- przedstawienie śmierci w literaturze, sztuce i mitologii
- damnatio memoriae
- koncepcja zepsucia się języka wg starożytnych,
- śmierć w religii (obrzędy i rytuały pogrzebowe)
- śmierć i kryzys gatunków literackich

Abstrakty referatów (1 strona A4) będą przyjmowane do końca marca 2012 r.

Dalsze informacje już wkrótce!