zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Tom VI

SCHOLE

TOM VI

"Święto – Zabawa – Uroczystość w świecie starożytnym"
Wybrane referaty z V Studenckiej Konferencji Starożytniczej, Poznań 2009.


Spis zawartości:

Oswyn Murray, Introduction

Aleksandra Araszkiewicz, Śmiech Terencjusza w średniowiecznej komedii. Dulcitius Hrosvithy z Gandersheim na scenie

Damien Aubriet , Monomachiai and kynēgesia in Mylasa in the Hellenistic and the Roman periods

Monika Fischer, Igrzyska pogrzebowe w Dionizjakach Nonnosa z Panopolis

Joanna Kalicka, Społeczna rola pijackiej burdy – komos w liryce archaicznej i u Arystofanesa (Social role of a drunken brawl. Komos in archaic lyric and Aristophanes)

Joanna Kłos, Rhetoric, rite and gender –Cicero about Clodius at the Bona Dea feast (Retoryka, płeć i rytuał – Cyceron o Klodiuszu na święcie Dobrej Bogini)

Adam Kryszeń, Cultic Trip in Hittite Anatolia

Aleksandra Mielniczek, Antyczne święta we współczesnym kinie (Ancient festivities in the contemporary cinema)

Oswyn Murray, Hedonism and History

Maria Nowak, Non omnis moriar Funeral and After-death Ceremonies in the Light of Funerary Clauses in Egyptian Wills

Karolina Sekita, I shall honour you with dance, Staphylus... (Non. Dion. XIX, 178)The motif of dance in Greek funerary ritual

Aleksandra Wacławczyk, What is Aphrodite laughing at? An attempt at interpretation of the epithet φιλομμειδήϚ in the archaic Greek poetry

Elżbieta Włodarczyk, O problemach z pewnym niepozornym rzymskim świętem. Feriae stultorum w literaturze starożytnej (On problems with an inconspicuous Roman festival. Feriae stultorum in the ancient literature)

Marzena Wojtczak, Chosen aspects of the execution of the imperial edicts regarding pagan cult in the context of public celebrations and feasts in the IV century

Marta Wójtowicz, Sumeryjskie ucztowanie w III tysiącleciu p.n.e. (Sumerians Partying in the 3rd Millennium BC)