zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Spotkania studencko-kadrowe

W roku akademickim 2011/2012 wraz z Sekcją Starożytniczą SKNH UW zainaugurowaliśmy nowy cykl spotkań, na których referują i dyskutują nie tylko studenci, ale również pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego zajmujący się światem starożytnym.

Pierwsze spotkanie odbyło się 1 grudnia. Referat na nim wygłosił dr Łukasz Niesiołowski-Spanó z Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historycznego. Jego tematem był wpływ filistyński na Judę oraz udział Filistynów w etnogenezie Judy oraz wymianie kulturowej między obszarami greckimi a wschodnim wybrzeżem Morza Śródziemnego.